Sql Server Reporting Service (SSRS) Rapor Oluşturma

Sql Reporting Service’de rapor oluşturma konusuna değinmemdeki sebep bu konuda yeterince türkçe kaynak olmadığına inanıyorum. Umarım yardımcı olablirim. Öncelikle rapor eklemek istediğimiz Solution’ımıza sağ tıklayıp Add diyoruz ve oradan da New Project‘i seçiyoruz. Sonrasında ise sırasıyla “Business Intelligence” –> “Reporting Services” –>”Report Service Project” seçip “Ok” butonuna bastığımızda raporlama projemizi Solutionumuza eklemiş oluyoruz. Eklediğimiz projeyi inceledğimizde 3 adet

Gridview ve Datatable İçerisindeki Verileri Excel’e Aktarma

Gridviewdaki verileri excele aktarmak istiyorsanız Asp.Net C# için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey fonksiyona gridview ve dosya adını göndermeniz. public void GridviewToExcel(GridView p_gridAdi, string p_DosyaAdi) { Response.Clear(); Response.Buffer = true; Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + "p_DosyaAdi" + ".xls"); Response.Charset = ""; Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"; StringWriter sw = new StringWriter(); HtmlTextWriter hw = new HtmlTextWriter(sw); p_gridAdi.RenderControl(hw);

Direnç Hesaplama Programı C#

Yeni başlayan arkadaşlar için faydalı olacağını düşündüğüm bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Projemizin amacı elektronik devrelerle uğraşan arkadaşların direnç değerlerini okumalarında işlerini kolaylaştırmak. Projemizi çalıştırdığımızda ekran görüntümüz yukarıdaki gibi oluyor.  Ekrandan direnç üzerindeki 4 rengi seçip Hesapla dediğimizde bize direncin Ohm değerini ve Tolerans değerini verecektir. Projede kullandığımız kodlarımızın önemli olan kısımlarını açıklamak istersek; İlk