Sayfa Görüntüleme Nedir?

Bir sayfanın ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmesi ve her yenilemede tekrardan sayılmasına sayfa görüntüleme denir. Sayfa görüntülemesi tekil hitten ayrı bir kavramdır ve ziyaretçiler sayfayı her yenilediğinde bu bir görüntülenme olarak kabul edilir. Sayfa Görüntüleme Sayısı Bir sayfanın ziyaretçiler tarafından görüntülenmesinin toplamına sayfa görüntüleme sayısı denir. İki kavram yukarıdakiyle aynıdır ve aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır. Her

Sql Server Reporting Service (SSRS) Rapor Oluşturma

Sql Reporting Service’de rapor oluşturma konusuna değinmemdeki sebep bu konuda yeterince türkçe kaynak olmadığına inanıyorum. Umarım yardımcı olablirim. Öncelikle rapor eklemek istediğimiz Solution’ımıza sağ tıklayıp Add diyoruz ve oradan da New Project‘i seçiyoruz. Sonrasında ise sırasıyla “Business Intelligence” –> “Reporting Services” –>”Report Service Project” seçip “Ok” butonuna bastığımızda raporlama projemizi Solutionumuza eklemiş oluyoruz. Eklediğimiz projeyi inceledğimizde 3 adet

Gridview ve Datatable İçerisindeki Verileri Excel’e Aktarma

Gridviewdaki verileri excele aktarmak istiyorsanız Asp.Net C# için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey fonksiyona gridview ve dosya adını göndermeniz. public void GridviewToExcel(GridView p_gridAdi, string p_DosyaAdi) { Response.Clear(); Response.Buffer = true; Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + "p_DosyaAdi" + ".xls"); Response.Charset = ""; Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"; StringWriter sw = new StringWriter(); HtmlTextWriter hw = new HtmlTextWriter(sw); p_gridAdi.RenderControl(hw);